จัดส่งฟรีเมื่อซื้อสินค้า 3,000 บาท ติดต่อสอบถาม Call: 0-2911-4761-5 Hotline: 09-5365-8530-1 Line:@pvnengineering Email: pvn@pvn.co.th 

ติดต่อสอบถาม     Call: 0-2911-4761-5        Line: @pvnengineering     Email: pvn@pvn.co.th

จัดส่งฟรีเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 3,000 บาท

PRESSURE GAUGE

เพลชเชอร์เกจ (pressure gauge ) หรือเกจวัดความดัน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดหรืออ่านค่าแรงดันก๊าซและของเหลว โดยค่าที่อ่านสามารถระบุค่าแรงดันออกมาในหน่วยต่างๆได้ พีวีเอ็น จำหน่ายเกจวัดความดันหลากหลายชนิด Process Industry Gauge (vacuum gauge, compound gauge, pressure gauge, differential pressure gauge), Safety Gauge (safety category S3, safety glass, increase visibility), Pressure Gauge with Diaphragm, Pressure Gauge for General Application, Pressure Gauge with Transmitter and Contacts, Digital Pressure Gauge 

RChg / RChgG 40

Crimped-on ring case stainless steel
without or with case filling
case / process connection welded
nominal size : 40 (1½")

RCh / RCh(G) 63

Bayonet ring case stainless steel
without or with case filling
nominal size: 63 (2½")

RCh/ RCh(G)-100, 160, 250

Bayonet ring case tainless steel without or with case filling nominal size: 100 (4"), 160 (6"), 250 (10")

2000 SERIES

Range : -0.05 to 0.2 in w.c. (-10 to 50 Pa) up to 0 to 30 psi (0 to 30 kPa) Service : Air and non-combustible, compatible gases

DM-1000

Range : 0.25 to 100 in w.c. (60 Pa to 24.88 kPa) (Bi-directional ranges available) Service : Air and non-combustible, Compatible gases

2-5000

Ranges : 0.5 in w.c. to 5 psi (125 Pa to 3 kPa) Service : Air and compatible gases.

4000

Ranges : 0 to 5 in w.c. up to 0 to 20 psid. Service : Air and compatible gases and oil based liquids.

PTGD

Ranges : 5 to 150 psid (0.25 to 10 bar). Service : Compatible gases and luquids.

PFG2

Ranges : 5 to 25 psid. Service : Luquids/gases compatible with SS , GFN, and fluoropolymer

DHII

Pressure gaues+Switches. Ranges : 0.25 too 100 in w.c. (60Pa to 24.88 kPa) (Bi-directional ranges available). Service : Air and non-combustible, compatible gases. Switch Type : (2) SPDT

RChg / RChgG 80

Crimped-on ring case stainless steel without or with case filling nominal size: 80 (3")

RChg / RChgG 50

Crimped-on ring case stainless steel without or with case filling nominal size : 50 (2")

RCh 63-3vDW / RChG 63-3vDW

Bayonet ring case stainless steel
DW-Line (Double Weld)
without or with case filling
nominal size: 63 (2½")

DH

3 in 1 Instrument : Gauge, Switch and Transmitter, Square Root Extractor for Air Flow. Ranges : 0.25 to 100 in w.c. (60Pa to 24 .88 kPa) (Bi-directional ranges avialable) Services : Air and non-combustible, compatible gases.

DH3

3 in 1 Instrument: Gage, Switch and Transmitter, Square Root Output for Flow. Ranges : 0.25 to 100 w.c. (60 Pa to 24.88 kPa) (Bi-directional ranges available). Services : Air and non-combustible, compatible gases. Switch Type : (2)SPDT

A3000

3-in-1 Indicating Gage, Lo-limit and Hi-limit Control. Ranges : 0 to 0.25 w.c. (0 to 60 Pa) up to 0 to 150 in w.c. (0 to 30 kPa). Services : Air and non-combustible, Compatible gases. Switch Type : (2)DPDT

43000

Lo-Limit and Hi-Limit Control, Aluminum or Brass Case Available. Ranges : 0 to 0.5 in w.c. up to 0 to 500 in w.c. Service : Compatible gases and luquids. Switch Types : (2) DPDT

3000MR

Combines Differential Pressure Gage with Low/High Set-Points, Compact Size. Ranges : 0 to 0.25 in w.c. (0 to 60 Pa) up to 0 to 100 in w.c. (0 to 4 kPa). Services : Air and non-combustible compatible gases. Switch Types : SPDT

3000MRS

Combines Differential Pressure Gage with Low/High Set-Points, Compact Size. Ranges : 0 to 0.25 in w.c. (0 to 60 Pa) up to 0 to 100 in w.c. (0 to 4 kPa). Services : Air and non-combustible compatible gases. Switch Types : Solid state relay

MP

Compact, Low Cost Switch/Gage. Ranges : 0 to 0.5 in w.c. (0 to 125 kPa) up to 0 to 20 in w.c. (0 to 3 kPa). Servive : Air and non-combustible, Compatible gases. Switch
Types : (2) SPDT

ADPS

Differential Pressure Switch With Dual Scale Field Adjustable Set Point Knob. Set Point Range : .08 to 20 in w.c. (20 to 5000 Pa). Service : Compatible gases. Switch Type : SPDT

EDPS

Differential Pressure Switch With Dual Scale Field Adjustable Set Point Knob. Set Point Range : .08 to 20 in w.c. (20 to 5000 Pa). Service : Compatible gases. Switch Type : SPDT

1800

Low Differential Pressure Switch for General Industrial Service. Set Point Range 0.07 to 85 in w.c. (0.17 to 21 kPa). Services : Compatible gases. Switch Type : SPDT

1900

Compact Low Differential Pressure Switches. Set Point Range : .07 to 20 in w.c. (0.17 to 5 kPa). Service : Compatible gases. Switch Type : SPDT

MDS

Miniature Pressure Switch Shock and Vibration Resistant, Lightweight and Compact, Gold Contacts. Set Point Rang : .5 to 50 in w.c. (.12 to 12.5 kPa). Service : Air or compatible fluids on "high side". Switch Type : SPST NO.

MDA

Miniature Adjustable Pressure Switch. Set Point Rang : .1 to 100 in w.c. (.25 to 249.1 mbar). Service : Air or compatible fluids on "high side". Switch Type : SPST NO.

1831

Low Differential Pressure Switches Manual Reset, No Power Required. Set Point Range : 2.5 to 23 in w.c. (.62 to 5.7 kPa) Service : Compatible gases. Switch Type : DPDT

1640

Floating Contact Null Switch for High and Low Actuation / Visual Set Point Adjustment, Adjustable Null Zone. Set Point Range : .01 to 12 in w.c. (.003 to 3 kPa). Service : Compatible gases. Switch Type : SPDT

1620

Single and Dual Pressure Switch/High Reliability, Repetitive Accuracy within ±1%. Set Point Range : .15 to 24 in w.c. (.04 to 6 kPa). Service : Compatible gases. Switch Type : (2) SPDT

1630

Large Diaphragm Pressure Switches. Set Point Range : .05 to 12 in w.c. (0.12 to 3 kPa). Services : Compatible gases. Switch Type : SPDT

PG

Gas Pressure/Differential Pressure Switch /External Adjustment, Visible Dial, Hermetically Sealed Snap or Mercury Switch. Set Point Range : 1 in w.c. to 5 psig(.25 kPa to 3.4 bar) Service : Compatible gases. Switch Type : SPDT or DPDT

1950

Explosion-proof Differential Pressure Switch. Set Point Range : .03 to 20 in w.c. (.007 to 5 kPa). Service : Compatible gases. Switch Type : SPTD

1950G

Explosion-proof Differential Pressure Switch. Set Point Range : .07 to 20 in w.c. (.017 to 5 kPa). Service : Compatible gases. Switch Type : SPDT.

H3

Explosion-Proof Differential Pressure Switches/Explosion-proof, Weatherproof, Compatible with Natural Gases. Set Point Range : 180 in w.c. to 200 psid (0.5 to 13.5 bar). Service : Compatible gases. Switch Type : SPDT or DPDT.

DX

Wet Differential Pressure Switch/NEMA 4X Enclosure, Low Differential Set Points. Set Point Range : 2.5 to 7.5 psi (.17 to 5.2 bar). Service : Compatible liquids and gases. Switch Type : SPDT

616KD

Differential Pressure Transmitter / One-Touch® Digital Push-Button Calibration Technology, ±0.25, ±1, or ±2% Accuracy. Ranges : 1 to 20 in w.c. (250 to 5000 Pa) to 5000 Pa (Bi-directional available). Output Signal : 4 to 20 mA or field selectable 0 to 10/0 to 5/2 to 10/1 to 5 V

668B/D

Compact Differential Pressure Transmitters Ranges : .1 to 100 in w.c. (25 to 25000 Pa)(Bi-directional available) Out put Signal : 4 to 20 mA, 0 to 10VDC, 0 to 5 VDC

608

Intrinsically Safe Differential Pressure Transmitter. Ranges : 0.1 to 25 in w.c. (25 to 6200Pa) (Bi-directional available). Output Signal : 4 to 20 mA

616W

Differential Pressure Transmitter. Ranges : 6 in w.c. to 2.5 kPa. Output Signal : 4-20 mA (2-wire), 0-5 VDC or 0-10 VDC (3-wire)

DM-2000

Differential Pressure Transmitter | Quick Response, Easy Calibration Checks. Ranges : .1 to 5 in w.c. (Bi-directional available). Output Signal : 4-20 mA

605

Differential Pressure Indicating Transmitter / Same Size as Standard Magnehelic® Differential Pressure Gage. Ranges : Vacumm, .5 to 50 in w.c. (60 to 1500 Pa). Outout Signal : 4-20 mA

MS2

Differential Pressure Transmitter / Monitors Pressure, Air Velocity and Air Flow, BACnet/Modbus® Communications. Ranges : 0.1 in w.c. (25 Pa to 6975 Pa) (Bi-directional available). Output : 4-20 mA(2-Wire), 0-5 VDC, 0-10VDC (3-Wire)

ISDP

Intrinsically Safe Differential Pressure Transmitter / For Hazardous Zone Pressure and Flow Applications. Ranges : 0.1-100 in w.c. (Bi-directional available). Output : 4-20 mA DC

3100D

Explosion-proof Differential Pressure Transmitter / HART® Communication, Push Button Configuration, Rangeability (100:1). Ranges : 6 in w.c. to 0-1000 psig. Output Signal : 4 to 20 mA/HART® Communication.

636D

Fixed Range Differential Pressure Transmitter / Explosion-proof, 0.5% Accuracy. Ranges : 15 to 300 psi. Service : Compatible gases, liquids or vapors. Output Signal : 4 to 20 mA DC or 1-5 VDC.

629C

Wet/Wet Differential Pressure Transmitter / 0.5% Accuracy, NEMA 4X (IP66) Enclosure. Ranges : 5 to 500 psid (0.5 to 30 bar). Service : Compatible gases and liquids. Output Signal : 2-wire: 4 to 20 mA; 3-wire : Field selectable 0 to 5, 1 to 5, 0 to 10, or 2 to 10 VDC.

629C-3V

Wet/Wet Differential Pressure Transmitter With 3-Way Valves/ 0.5% Accuracy, NEMA 4X (IP66) Enclosure. Ranges : 5 to 500 psid (0.5 to 30 bar). Service : Compatible gases and liquids. Output Signal : 2-wire: 4 to 20 mA; 3-wire : Field selectable 0 to 5, 1 to 5, 0 to 10, or 2 to 10 VDC.

629HLP

Differential Pressure Transmitter / High Accuracy, IP65 Enclosure. Ranges : 15 to 60 psi (1 to 6 bar). Service : Compatible gases or liquids. Output Signal : 4 to 20 mA, 0 to 10 VDC.

647

Wet/Wet Differential Pressure Transmitter / ±1.0% Accuracy, NEMA 4 (IP56) Enclosure, 2-Wire. Ranges : 1 in w.c. to 0-30 psid (245 Pa to 0-2.0 bar). Service : Compatible gases or liquids on both pressure and reference sides. Output Signal : 4 to 20 mA, 2-wire.

645

Wet/Wet Differential Pressure Transmitter / ±0.25% Accuracy, Quick Response, 2-Wire Design. Ranges : 1 to 100 psid (0.07 to 6.5 bar) (Bi-directional ranges available). Service : Compatible gases or liquids on both pressure and reference sides. Output Signal : 4 to 20 mA, 2-wire.

WWDP

Differential Pressure Transmitter / Selectable Ranges of Uni-Directional or Bi-Directional, Selectable Outputs. Ranges : 5 to 250 psi. Service : Gases or liquids compatible with 17-4 PH stainless steel. Output Signal : Selectable 0 to 5, 0 to 10 and 1 tp 5 VDC; 4 to 20 mA.

LPG4

2.5" Low Pressure Gage / 1.5% Full Scale Accuracy in a 2.5" Gage. Ranges : -235 to 160 in w.c. (-60 to 40 kPa). Process Connections : 1/4 Male NPT.

LPG5

2.5" Low Pressure Gage / 3-2-3% Full Scale Accuracy in a 2.5" Gage. Ranges : 0 to 60 in w.c. , 0 to 200 psi. Process Connections: 1/4˝ male NPT.

SGY

2.5" Industrial Pressure Gage / 1.5% FS Accuracy, Brass Wetted Parts, Dual PSI/Bar x100 kPa Scales. Ranges : -30" Hg to 1000 psi (-1 to 70 bar). Service : Compatible gases and liquids. Process Connections : 1/4" male NPT.

SGZ

2.5" Industrial Pressure Gage / 1.5% FS Accuracy, 316 SS Wetted Parts, Dual PSI/Bar x100 kPa Scales. Ranges : -30"Hg to 1000 psi (-1 to 70 bar). Service : Compatible gases and liquids. Process Connections : 1/4" male NPT.

765

Process Gage with Dampened Movement / ±0.5% Accuracy, Safety Blow-Out Back. Ranges : 30"Hg to 20,000 psi (-100 to 135,000 kPa). Service : Compatible gases & liquids. Size : 4-1/2" (114.3 mm) dial face. Process Connections : 1/4" or 1/2" NPT male.

DPGA

Digital Pressure Gage with 1% Accuracy / Economic Gage With Selectable Engineering Units, Rubber Boot. Ranges : -30" Hg to 500 psig (-1.013 to 34.47 bar). Service : Air and compatible gases. Process Connection : 1/4" male NPT.

DPGW

Digital Pressure Gage with 1% Accuracy / Economic Gage With Selectable Engineering Units, Rubber Boot. Ranges : -30" Hg to 500 psig (-1.013 to 34.47 bar). Services : liquids and compatible gases. Process Connection : 1/4" male NPT.

DPG-000

Digital Pressure Gage / ±0.5% F.S. Accuracy, NEMA 4X (IP66) Aluminum Housing. Ranges : -14.7 to 8000 psig (-1.0 to 550 bar) Service : Compatible liquids and combustible gases . Size : 3.00" OD x 1.90" deep (max). Process Connection : 1/4" male NPT.

DPG-100

Digital Pressure Gage / ±0.25% F.S. Accuracy, NEMA 4X (IP66) Aluminum Housing. Ranges : -14.7 to 8000 psig (-1.0 to 550 bar) Service : Compatible liquids and combustible gases . Size : 3.00" OD x 1.90" deep (max). Process Connection : 1/4" male NPT.

DPG-200

Digital Pressure Gage / 3-in-1: Gage, Transmitter and Switch. Ranges : 5 to 8000 psig (0.3 to 550 bar). Service:Liquids and non-combustible compatible gases. Size : 3.00" OD x 1.90" deep (not including cables). Process Connection : 1/4" male NPT. Switch Type : 2 SPDT Form C contacts.

DSGT

Digital Indicating Transmitter / ±0.25% Full Scale Accuracy, Optional Switch Outputs. Renges : 30 to 20,000 psig and conpound ranges. Process Connection : 1/2" male NPT. Output Signal : 4 to 20 mA.

EDA

Electronic Pressure Controller / 2 Switches, Indicating Gage, and Transmitter in One Package. Ranges : 20 to 3000 psig. Service:Compatible liquids and gases. Switch Type : 2 SPDT relays. Output Signal:4-20 mA, 1-6 VDC, 1-5 VDC, 0-5 VDC, or 0-10 VDC (direct or reverse output selection).

626/628-CB

Industrial Pressure Transmitter / Complete Offering of Ranges, Connections and Outputs. Ranges : up to 300 psia, 8000 psig, 16 bar abs, 550 bar. Service : Compatible gases and liquids. Output Signal : 4 to 20 mA, 0 to 5 VDC,1 to 5 VDC, 0 to 10 VDC, or 0.5 to 4.5 VDC, or selectable 0 to 5, 1 to 5, 0 to 10, 2 to 10 VDC for -CB option. Response Time : 300 ms.

IWP

Industrial Weatherproof Pressure Transmitter / Exceptional Reliability for Harsh Environments. Services : 30 to 1000 psig. Service : Gases and liquids compatible with wetted materials. Output Signal : 4 to 20mA. Process Connection : 1/2" female NPT.

3200G

Explosion-proof Pressure Transmitter / HART® Communication, Push Button Configuration, Rangeability (100:1). Ranges : -14.5 psig to 8500 psig. Service : Compatible gases, steam, liquids or vapors. Output Signal : 4 to 20 mA / HART® Communication. Process Connections : 1/2" female NPT.

  • Line Official
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn

PVN ENGINEERING CO., LTD.
168 Axiom 1 Building Moo 7 King Kaew Road,

Bang Phli Yai, Bang Phli, Samutprakarn 10540
 

Tel : (662)-2911-4761-5  Fax : (662)-2911-4760
 

Copyright 2022 PVN Engineering Co., Ltd.