ค้นหา

การควบคุมและวัดความดันสำหรับห้องแยกผู้ป่วย

เกจวัดความดันคร่อมรุ่น Magnehelic หรือรุ่น DigiMag เป็นสินค้าสำหรับวัดความดันคร่อม ตามกฎของ CDC และ ASHRAE

ลดการแพร่เชื้อของโรคที่แพร่กระจายไปแบบฝอยละอองหรือ airborne ในโรงพยาบาล


สถานการณ์ COVID-19 ที่แพร่กระจายทั่วโรค สาธารณชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่างเรียนรู้การป้องกันตัวเองจากไวรัส ไม่ว่า จะเป็นการล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่หรือเจลล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรค ในสถานพยาบาล แพทย์และพยาบาลใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อป้องกันโรคและการแพร่กระจายของโรค ห้องพิเศษหรือห้องแยกผู้ป่วยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกักกันเชื้อโรคหรือเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

อะไรคือห้องแยกผู้ป่วย


ห้องแยกผู้ป่วยมีหน้าที่ป้องกันการแพร่เชื้อทางอากาศของผู้ป่วย สู่ผู้ป่วยคนอื่น เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และผู้มาเยี่ยม ห้องแยกผู้ป่วยมี 2 ประเภทคือ

1. ห้องแยกผู้ป่วยแบบ airborne infectious isolation room (All หรือ AIIR) ซึ่งเป็นห้องแยกผู้ป่วย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสู่บริเวณอื่นๆ โดยกำหนดให้ความดันในห้องเป็นลบเมื่อเทียบกับความดันข้างนอก เมื่อความดันในห้องเป็นลบ ทำให้เฉพาะอากาศบริสุทธิ์ไหลผ่านเข้าไปในห้อง ในขณะที่อากาศที่มีเชื้อโรคเจือปนจากการไอ การจาม จะถูกกรองและส่งไปด้านนอก ผ่านระบบดูด


2. ในทางตรงกันข้าม ห้องแยกผู้ป่วยอีกแบบคือห้องแยกผู้ป่วยแบบความดันบวก หรือ Protective Environment Room (PPE หรือ PER) ใช้เป็นห้องสำหรับผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ห้องเหล่านี้จะต้องสร้างความดันภายในห้องให้เป็นบวก เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศจากภายนอก เข้ามาภายในห้อง


อุปกรณ์และข้อกำหนดของห้องแยกโรค


CDC ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา กำหนดการออกแบบห้องแยกผู้ป่วย แบบ All หรือ AIIR ว่า

  • ใช้ห้องความดันลบ (negative pressure room) พร้อมแสดงค่าของทิศทางการไหลของลมผ่าน manometer หรือ visual indicator ติดตั้งถาวรหรือชั่วคราวในห้องที่ปิดประตู

- ห้องผู้ป่วยต้องมีความดันเป็นลบเมื่อเทียบกับความดันภายนอก

- โดยมีค่าความดันคร่อมคือ 2.5 Pa (หรือ 0.01" น้ำ)


  • สำหรับห้องแยกผู้ป่วยที่สร้างไว้แล้ว ต้องมีการหมุนเวียนอากาศกลับมาใหม่อย่างน้อย 6 ACH (air changes per hour) และ สำหรับห้องแยกโรคสร้างใหม่หรือปรับปรุง ต้องมีการหมุนเวียนอากาศกลับมาใหม่อย่างน้อย 12 ACH (air changes per hour)

  • อากาศจากห้องแยกผู้ป่วยแบบความดันลบและห้องรักษา ต้องดูดออกข้างนอก


เครื่องมือวัดความดัน, อัตราการไหลของอากาศ หรือ ความชื้น มีความสำคัญต่อการควบคุมดูแลความดันและการหมุนเวียนอากาศ ซึ่งจะต้องติดอยู่ภายในและรอบๆ ห้องแยกโรค โดยเซนเซอร์เหล่านี้จะวัดค่าและส่งค่ากลับไปยังระบบ building management system หรือ BMS โปรแกรมใน BMS จะค่อยควบคุมค่าตัวแปรต่างๆ


การตรวจสอบความดันของห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ

เซนเซอร์สำหรับตรวจวัดค่าความดันอากาศคร่อมมีหลากหลายแบบ มีทั้งแบบ basic ถึงแบบ advance


แบบที่ง่ายสุดคือ ใช้อุปกรณ์ของพีวีเอ็น รุ่น 2000 หรือ รุ่น DM-1000 ซึ่งจะแสดงค่าความดันอากาศคร่อมระหว่างห้องแยกผู้ป่วยกับบริเวณหน้าห้อง ที่หน้าจอ โดยต่อสายจากภายในห้องแยกผู้ป่วยและจากหน้าห้อง เกจวัดความดันจะทำให้ผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์ตรวจสอบได้ว่าห้องแยกผู้ป่วยยังมีความดันเป็นลบ อุปกรณ์นี้ทำงานโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า


แบบต่อมา คือ รุ่น MS Magnesense หรือ รุ่น DH Digihelic ซึ่งรุ่นที่สามารถส่งสัญญาณอนาล็อกได้ ไปยังระบบ building machine system (BMS) หรือ facility management system เพื่อให้การไหลของอากาศเป็นไปอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ อุปกรณ์สามารถอ่านค่าได้ที่หน้าจอ


แบบที่ดีที่สุด ทางบริษัท พีวีเอ็นฯ ภูมิใจนำเสนอรุ่น RSM ซึ่งเป็นตัวตรวจวัดความดันห้อง เหมาะสำหรับห้องแยกผู้ป่วย อุปกรณ์รุ่นนี้สามารถแสดงผลที่หน้าจอ ส่งสัญญาณอนาล็อกไปที่ระบบ BMS อีกทั้งยังมีสัญญาณเตือนที่เครื่องหากเกิดการเปลี่ยนแปลงของความดัน นอกจากนี้มีสัญญาณเตือนสถานะของประตู


การตรวจสอบการไหลของอากาศของห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ


การไหลของอากาศเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญในการออกแบบและสร้างห้องแยกผู้ป่วย ห้องแยกผู้ป่วยจะต้องมีอากาศหมุนเปลี่ยนอย่างน้อย 6 ACH (air change per hour) สำหรับห้องแยกผู้ป่วยที่สร้างหรือปรับปรุงใหม่ จะต้องมีอากาศหมุนเปลี่ยนมากกว่าหรือเท่ากับ 12 ACH ตามข้อแนะนำของ CDC และ ASHRAE เพราะฉะนั้น อากาศทั้งหมดในห้องต้องมีการหมุนออกและเข้าใหม่อย่างน้อย 6 ถีง 12 ครั้งต่อชั่วโมง


ดังนั้น ห้องแยกผู้ป่วยจะต้องมีการติดตั้งเซนเซอร์วัดความเร็วลมที่ท่อลมเข้าและท่อลมออกจากห้องแยกผู้ป่วยและคำนวณปริมาตรของอากาศภายห้องเพื่อตรวจสอบว่าอากาศในห้องหมุนเปลี่ยนไปตามข้อกำหนด


นอกจากนี้ เรายังใช้เครื่องมือวัดประเภท thermal anemometer หรือ hot wire anemometer ในการวัดอัตราการไหลของลม ส่วนอีกแบบคือรุ่น AVLV และรุ่น AVUL ทรานสมิตเตอร์วัดลม ซึ่งสามารถส่งสัญญาณอนาล็อกได้อ้างอิง

1. http://bamras.ddc.moph.go.th/userfiles/15(1).pdf

2. dwyer website

ดู 40 ครั้ง

ABOUT US

PVN Engineering Co., Ltd. was established in 1988. Our mission is to integrate technology into your process in order to achieve process optimization. We specialize in measurement, valve, process control and air technology. We have five divisions: products, solutions, installations, overhaul and calibration services. 

PVN ENGINEERING CO., LTD.

Address: 
168 Moo 7 Axiom 1 Tower, King Kaew Road, Bang Phli Yai, Bang Phli, Samutprakarn 10540

Call : 66(2) 911-4761-5

  • 256px-LINE_logo.svg
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn

© 2020 BY PVN ENGINEERING CO., LTD.

0